Faculties


 • Kamal Kr. Thakur

 • Satish Kr. Sah

 • Ritesh Kr. Choudhary

 • Ranjit Kr. Dey

 • Ruplal sah

 • Shabana azmi

 • Bhagirat Kr. sah

 • Vijay Kr

 • Aparna

 • Puspa

 • Mohan kr. singh

 • Kumar Reeshav

 • Vikram Kr

 • Kishor kumar Thakur

 • Umakat Sah

 • Anjuj Kumar
 •     Suman kr. Choudhary
 •     Beronica Handsa
Copyright © Bethel Mission School, Godda.
All Rights Reserved.
Sitemap