Faculties


  • Kamal Kr. Thakur

  • Satish Kr. Sah

  • Ritesh Kr. Choudhary

  • Ranjit Kr. Dey

  • Ruplal sah

  • Shabana azmi

  • Bhagirat Kr. sah

  • Vijay Kr

  • Aparna

  • Puspa

  • Mohan kr. singh

  • Kumar Reeshav

  • Vikram Kr

  • Kishor kumar Thakur

  • Umakat Sah

  • Anjuj Kumar
  •     Suman kr. Choudhary
  •     Beronica Handsa
Copyright © Bethel Mission School, Godda.
All Rights Reserved.
Sitemap